Årsberetning

Som del af forberedelsen til denne beretning, har jeg gennemlæst sidste sæsons beretning, hvor vi brat måtte stoppe sæsonen før gymnastik opvisningen 2020. Dette år gik vi desværre glip at så meget mere, men mange lyspunkter skal alligevel fremhæves her, idet vi fik en virkelig god sæson sat i søen. Desværre blev vi kuldsejlet efter mange uger med zone-opdeling, reduceret antal på holdene og til sidst total stop. Dette skal dog ikke præge denne beretning, da der fokuseres på de positive takter, som blev skabt i starten af sæsonen, og som vi heldigvis nu kan ses igen for enden af corona-tunnelen.
Efter den totale nedlukning i december har vi nu fået lov til at træne udenfor, og mange trænere har taget den udfordring det er op – trods vind og vejr - at samle deres hold og stå for en god træning. Efter lang tids pause har det gjort, at vi igen kan tilbyde mange af vore medlemmer træning, og det er vores håb, at alle hold vil kunne holde nogle ugers træning, når børnene får lov at komme indenfor igen til træning den 21. april og de voksne den 6. maj.
--- o ---
Som noget helt ekstraordinært har vi fået en ny sportsgren til Sabro! Det er ITF Taekwon-Do, hvor vi har været så heldige, at en virkelig erfaren træner, som i øvrigt er en af Danmarks bedste Taekwon-Do udøvere, har rødder her i Sabro og derfor har været interesseret i at starte en klub op her hos os. Det er vi meget taknemmelige for, og mange børn (8 år+) har allerede valgt at dedikere sig til Taekwon-Do sporten og til dels den livsstil, som det jo er. Det er fantastisk at se og følge med i, og denne glæde har også smittet nogle i forældre generationen, da der netop i denne uge starter et hold op for voksne (15+). ITF Taekwondo har som de eneste kørt igennem nedlukningen med ugentlig on-line træning, hvilket er en stor præstation både for træner og deltagende.
Springgymnastikken lever stadig i Sabro takket være dygtige og dedikerede trænere og ikke mindst hjælpetrænere! Vi har igen to hold: et begynder-springhold – klar til spring - og et springhold. En ny træner, som er meget erfaren med træner uddannelser hos DGI og har ledet store hold bl.a. hos AGF, er startet hos os i denne sæson. Heldigvis har hun set nye udfordringer og træner glæde ved at undervise børnene i mindre hold, hvor træner-gymnast forholdet kan blive mere fokuseret, og hvor børnene lærer en masse pga. den koncentrerede træning af den enkelte gymnast.
Vore forældre/barn hold er den gode historie, der kan fortælles igen og igen. I år har vi haft hele 6 forældre/barn hold i aldrene 1-4 år. Vi er rigtig glade for at så mange har lyst til at lære gymnastikken at

kende gennem os med masser af leg, god bevægelse, motorik og fantasi. Det er alle de gode træner kræfter som igen og igen stiller op til leg, bevægelse og læring. Gode vaner kan ikke starte for tidligt!
Vi har haft hele tre dansehold for børn; et Dans og Leg (6-7 år) med to piger, som har danset hos os som yngre og efter nogle år hos et kommercielt dansestudie er de vendt tilbage for selv at videregive deres danseglæde til børn her i Sabro. Derudover Zumba Kids (8-10 år) med vores altid positive og smittende danseglade zumba træner, og sidst et hip-hop hold med fokus på ”Performance” med en hjemvendt efterskole-elev som både har trænet og været træner her hos os før. Dejligt når trænere ”kommer hjem” ? Også Showdanse-holdet for voksne og teenagere er kørt videre med mere succes end nogensinde, da endnu flere medlemmer har fået øjnene op for holdet som rummer masser af dans og bevægelse samt god hygge og samvær.
Vi har igen i denne sæson haft rigtig mange Voksenhold, og det har kunnet ses på medlemstilslutningen. Voksenholdene indeholder noget for enhver smag og mange har netop valgt Fri-Voksen medlemskabet og træner flere gange om ugen på forskellige hold. Enkelte medlemmer har endda trænet tre timer i streg idet holdene er faldet godt sammen og komplimenteret hinanden. Herligt!
Vi har haft yoga både som aftentræning, og som dagstræning i Hytten tilrettet mere specifikke målgrupper. Det er første gang, vi har haft yoga for seniorer og Restorativ yoga (anti-stress). Vi er så heldige, at en dygtig træner har valgt at være yoga instruktør her hos os, og dags-holdene har fundet sig godt til rette i Hytten. Nye hold og trænere her hos os har været Crossfit for både voksne og teen-agere (12 år+), Body Combat - et nyt hold hos os is Sabro, som blander forskellig kampsport med høj plus og styrke, samt Motionsgymnastik, som er en god kending hos os, hvor træneren efter opfordring fra mange medlemmer heldigvis har startet op igen her hos os.
Endnu et nyt hold er dannet ud fra en efterspørgsel fra et medlem; ønsket gik på varieret idræt, som vi kender det fra idrætstimerne i folkeskolen; puls/styrke og ”leg” i kraft af forskellige boldspil som udelukkende er ”for sjov”, men samtidig rummer god, funktionel træning. Det er et af de tiltag, som passer super godt ind i den træning, som vi gerne vil kunne tilbyde; en sund træning som kan tiltrække alle – også dem som måske ikke har været med i et forenings fællesskab før, eller hvor det er mange år siden.
Derudover har vi haft de gode kendinge, som igen og igen har god medlemstilslutning; Motionsbokning, Stram-op, Power Pilates og Zumba Fitness med virkelig stor og vedvarende tilslutning. Alt i alt mange virkelig gode hold, der viser det store engagement fra vore dygtige og professionelle trænere for at give den bedste træning som vore medlemmer efterspørger.
Taknemmelighed, glæde og stolthed er nogle af de følelser som præger beretningen i år. Vi har virkelig været heldige at få mange gode hold og dygtige trænere ind her hos os i vores lille forening. Vi har været villige til at tage chancer med hold, som ikke er prøvet før og foretaget investeringer, som viste sig at bære frugt. Det skal også nævnes, at vi har fået god finansiel støtte både fra Hovedforeningen til opstarten af Taekwon-Do og af Sabro IF ´s Venner samt en legatpulje fra Toms Guldpulje, som har støttet vores familie gymnastik. Stort Tak for støtten!

Mange af de tiltag, som blev nævnt i sidste års beretning er blevet realiseret i denne sæson, og vi bør til stadighed være åbne for kritik og gode idéer fra vore medlemmer. Derfor kunne det være en idé med et nyhedsbrev, som kunne beskrive nyheder i foreningen. Som en lille malurt i bægeret skal nævnes, at vi er ved at nå grænsen for, hvad som kan lade sig gøre at rumme i skolens gymnastik sale og Hytten. Hytten er super god til yoga, så alle andre hold under gymnastik finder sted i gymnastik salene. Her kunne det være en omend langsigtet drøm, at udvide Sabro Hallen til gavn for alle afdelinger i Sabro IF og ikke mindst for Sabro og omegns borgere. Det kunne tænkes, at andre aktiviteter end idræt kunne foregå i en udbygget/ombygget Hal. Mange forslag kunne komme på banen, hvis man tog dialogen med borgerne – som fx banko, loppemarked, fællesspisninger, skak... for blot at nævne nogle få idéer. Det kunne jo være at andre tiltag end lige idræt manglede en base at udfolde sig på. Til bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af social fællesskab og nærvær i hverdagen.
Allersidst, en Kæmpe Tak og stor ros til vore mange trænere og hjælpetrænere som gør en forskel og indsats for børn, unge og voksne her i Sabro og omegn! I er dygtige, pålidelige og virkelig gode at samarbejde med! Tak til Gymnastik bestyrelsen og vores revisor for jeres fortsatte engagement og velvillighed til at stille op til frivilligt arbejde. Lad os krydse fingre før, at vi nu igen vil kunne få en hel sæson 2021/22 – og ikke mindst en længe ventet opvisningsfest i 2022!